نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم ، اما اگر فرمول

شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه

دارید.

/ 4 نظر / 5 بازدید
مهدی

[دست][دست][دست][دست]

ترانه

زیباست

مجتبی

یادش به خیر زمانی که سعی میکردم با راضی کردن دیگران از اونها تایید بگیرم و از اون تایید انرژی بگیرم و با اون انرژی زندگی کنم چه دوران دردناکی بود خدایا شکرت که هدایتم کردی ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهدیتنا خدایا مارا گمراه نکن بعد از اینکه هدایتمان کردی

الی

خیلی زیبا بود. نظر آقای مجتبی هم جالب بود دعای خیلی خوبی بود کاش در حق ما هم مستجاب شود