آدم ها

آدم ها واقعا عجیبند

 

در بچگی با عروسکی که باید با او "بازی" کنند

 

"دل "می بندند

 

اما

 

وقتی بزرگ می شوند با دل آدمی که باید به او "دل" ببندند

 

دل شکسته  "بازی" می کنند....

/ 14 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزالی پیرسون

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” !

فریبا

دلت که گرفت،دیگر منت زمین را نکش،راه آسمان باز است،پر بکش....

روزالی پیرسون

_آپم...____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤------------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤--------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤--------------------------¤¤¤ ____¤¤¤¤¤--------------سلامی به لطافت عشق--------------------¤¤¤ ___ ¤¤¤-----------پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است---------- ¤¤¤ __¤¤¤-------------------------------------------------------------------¤¤¤ __¤¤¤--به نام دوست که زندگی و زیبایی لایق اوست----------------- ¤¤¤ __¤¤¤------بی شک مرگ پایان کبوتر نیست-------------------------- ¤¤¤

فریبا

در تنهایی هایت مراقب آدمهای که نزدیکت میشوند باش گاهی دورتر از این حرف هایند!!!

مهشاد

پس نتیجه میگیرم نباید بهشون گفت آدم[ابرو][مغرور]

matin

سلام سحر دوست عزیز.نمیدونم هنوزم میایی وبت یا نه.کاش بر میگششتی و تو وبت میموندی [گل]

خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]