خدا...

خدا به ما چشم داده نه برای حقیر دیدن دیگران

 

بلکه برای دیدن موقعیت های بهتر

 

لب داده نه برای انتقاد کردن

 

بلکه برای گفتن حقیقت

 

دست داده نه برای مجازات کردن گناهکاران

 

بلکه برای گرفتن دست دیگران

 

گوش داده نه برای بی تفاوت بودن

 

بلکه برای گوش دادن به درد های دیگران

 

هر چیزی ،برای هدفی ساخته شده

 

که بهتره در جهت درستی از آن استفاده بشه.

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
بهنام

ایکاش همینگونه فکر کنیم و همینطور رفتار کنیم

بهنام

درست استفاده کردن از نعمتهای الهی یعنی شکر نعمت. زنده باشین

زهرا

[قلب][قلب]

متین

بسیار عالی