بزرگ ترین افسوس

بزرگ ترین افسوس من برای کارای اشتباهی که کرده ام نیست

 

برای کارای درستیه که برای آدم های اشتباه کردم

/ 3 نظر / 12 بازدید
روزالی پیرسون

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم !

روزالی پیرسون

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺍﺭﯼ کی رو امتحان ﻣﯿﮑﻨﯽ...؟! ﺑﺎﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮﺕ... ﻭ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺵ ﮔﻔﺖ: ﺧــــــــﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ... ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻣﺎﺕ ﺩﻟﺸﻮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﻔﺖ: منــــــﻢ ﺧــــدایی ﺩﺍﺭﻡ... ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻧﮑﺮﺩ...