هیچ وقت....

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن

 

"حرمت ها شکسته میشه"

 

هیچ وقت به کسی بیش تر از جنبه اش خوبی نکن

 

"تبدیل به وظیفه می شود"

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
متین

بسیار زیبا،خوشگل،قشنگو....... [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][قلب][قلب][قلب][قلب]