مثبت

لبخند مثبت فکر کنید  لبخند

 

و

 

اتفاقات مثبت حتما رخ خواهند داد!!!

/ 10 نظر / 10 بازدید
محمد

باشه چشم سحر خانوم ما همش مثبت فکر می کنیم ببینیم این حرف شما درست از آب در می آید و اونی که می خوام گیرم میاد باهاش ازدواج کنم ... ؟![چشمک]

محمد

ولی من کارهای درستی برای ادمهای اشتباه بقول شما انجام دادم ولی ژشیمون نیستم هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی ... بقول مولوی

مراد عیسوند

در مقابل سختیها همچون جزیره ای باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمی تواند سر او را زیر آب کند[گل]

فریبا

فکرت که مثبت باشه زندگیتم زیبا میشه[گل][لبخند]مرسی از حضورت سحر جان[گل][گل]

روزالی پیرسون

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

علی

تا خدا هست،دلی تنها نیست...اسیر لطف خدا باش،که بی خدا،زندگی هرگز زیبا نیست.

الینا

والاماهرچی مثبت فکرمیکنیم درست نمیشه[خنثی]البته خب،من کلاشانسم ندارم!!!سحرجون به نظرت من چیکارکنم؟؟؟؟؟