مادر

گفت:با مادر جمله بساز.

گفتم : من با مادرم جمله نمی سازم!!!

دنیامو می سازم.لبخندلبخند

/ 4 نظر / 9 بازدید
سارا

بسیار زیبا [گل][گل]

رها

عالی[قلب]

مینا

خیلی قشنگه

ترانه

واقعا مادر مثل یه فرشته است من که عاشق مامانم[قلب][قلب][قلب]