ساده....

ساده بپوش ، ساده راه برو ......!

 

اما در بر خورد با دیگران ساده نباش!!!!

 

زیرا سادگیت را نشانه می گیرند،  برای

 

در هم شکستن غرورت.......

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهنام

سادگی در برابر سیاست دیگران صداقت است و سیاست در برابر سادگی دیگران خیانت